fbpx

Daru Mukti Kendra

Daru Mukti Kendra

The Alcohol treatment program begins with a very clear understanding that you or your loved one first needs to be well enough to recover and that accelerating this process is crucial to absorbing the materials and skills learned here. We know that addiction does not define who you are, but rather where you are.

दारु पासून दूर! पण कसे?

आपल्या आयुष्याची होळी करणार्या व आपल्या शरीरात ७२ रोगाचा दवाखाना बनविणारे दारूचे व्यसन जगतिल कुठल्यहि औषधा ने, तसेच डॉक्टर, तांत्रिक-मांत्रिक, बाबा महाराज यांच्या कडे जाऊन, गंडे दोरे बांधुन, शपथ घेऊन किंवा भिति देवुन सुटणार नाहि, आणि अशा ऊपायांनी कधी सुटणार ही नाही.

कारण असे अनेक उपाय करुन आपण दारू सोडविण्याचे अनेक प्रयत्न करता. पण किती दिवस? महिना, दोन महिने, सहा महिने, केव्हा केव्हा वर्ष भर शुद्ध आपण दारू पासून दूर राहता. पण! काही दिवसातच कुठलातरी बहाणा मिळाला कि पुन्हा आपल दारू पिणं सुरूच. मग आठ ते दहा दिवस आपण इतकी दारू पिता इतकी दारू पिता की आपण अन्न शुद्धा खात नाही.

top